Кабинет за дистрибуција на електрична енергија

  • Power distribution cabinet

    Кабинет за дистрибуција на електрична енергија

    Сериите за дистрибуција на електрична енергија се погодни за наизменична струја 50 Hz, номинален напон до 0,4 KV систем за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Оваа серија на производи е комбинација на автоматско надоместување и дистрибуција на електрична енергија. И тоа е иновативен кабинет за дистрибуција на притисок во затворени простории и на отворено за заштита од електрично истекување, мерење на енергија, прекумерна струја, заштита од отворена фаза над притисок. Има придобивки од мал волумен, лесна инсталација, ниска цена, превенција украдена од електрична енергија, силна прилагодливост, отпорност на стареење, точен ротор, без грешка на компензација, итн. Затоа е идеален и најпосакуван производ за реформација на електричната мрежа.