01-2

Полиња за услуги

Индустрија за интегрирани кола
Нова енергетска индустрија
Храна и фармацевтска индустрија
Индустрија за производство на машини
Индустрија за прикажување рамен панел
Индустрија за животна наука
Индустрија за јавна градба
Интернет центар за податоци (IDC)

02-3

Услуга на целиот процес

Консултации и дизајн
Инженерски менаџмент
Набавка на опрема
Трговска логистика
Конструкција и инсталација
Ракување и одржување